Borde jag välja en öppet identifierbar spermadonator?

En känd spermadonator är en vän, en familjemedlem eller någon som frivilligt donerar sin sperma för att användas i assisterad reproduktion. Kända donatorer kan välja att vara anonyma eller välja att spela en roll i barnets liv. Spermadonatorn är inte inblandad i mottagaren av spermierna…