Avtalsklausuler för samföräldraskap: Vad du bör ha koll på

När du utarbetar ditt samföräldraavtal kanske du undrar vad som är den viktigaste klausulen som du måste komma ihåg att inkludera.

Det finns många detaljer i ditt samföräldraavtal som inte bör glömmas bort, och tillsammans med ditt medföräldrateam måste du ta bort detaljerna om dina avsikter med avseende på dig, din medförälder (ar) och din barn.

Några viktiga detaljer som inte får glömmas bort är:

Var och en av medföräldrarnas rätt till barnet. Om din spermadonator bara är en donator bör detta anges i avtalet. Om du ska ha samma rättigheter till barnets uppväxt bör detta också vara tydligt. Om en av föräldrarna kommer att bli den primära föräldern i barnets liv måste du ta bort detaljerna om hur detta kommer att fungera.

Var och en av medföräldrarnas skyldigheter gentemot barnet. På samma sätt som ovan kommer mängden medverkan i barnets uppväxt direkt att relatera till det ansvar som var och en av medföräldrarna har.

Lagliga föräldrar. Du måste ange exakt vem som kommer att vara barnets lagliga föräldrar, och detta kan variera beroende på var du bor. Du kan ha fyra parter inblandade, men lokala lagar om samföräldraskap föreskriver att endast två parter lagligen kan vara föräldrar.

Ömsesidiga mål för dina barn. Innan inseminering kanske du inte ens tänkt på skolor och universitet, men detta bör diskuteras och fastställas på papper innan du börjar, eftersom du kanske tycker att alla parter har olika åsikter.

Bland dessa viktiga klausuler om samföräldraskap bör du också diskutera ditt föräldraförhållande, dela tid och vistelse, namnge barnet och dess födelsebevis.

Men från alla dessa klausuler är det viktigaste troligtvis hur du kommer att anpassa dig till förändring. Under din samföräldersresa kommer du att stöta på förändringar i hur du känner, vad barnet behöver och allt annat, och så ska ditt samföräldraavtal ange hur du gemensamt kommer att förmedla och ändra samföräldrakontraktet och ditt föräldraskap som barnet växer.

Trackback från communities:

[php_everywhere] [php_everywhere]

Shopping cart

close