Borde jag välja en öppet identifierbar spermadonator?

En känd spermadonator är en vän, en familjemedlem eller någon som frivilligt donerar sin sperma för att användas i assisterad reproduktion. Kända donatorer kan välja att vara anonyma eller välja att spela en roll i barnets liv. Spermadonatorn är inte inblandad i mottagaren av spermierna på ett sexuellt sätt och donerar helt enkelt spermierna för uppfattningen av ett barn.

Att välja en känd spermadonator är ett populärt alternativ, men många kliniker föreslår att du överväger rådgivning samt att få juridisk rådgivning innan du fattar några slutgiltiga beslut. Det skiljer sig från anonym donation eftersom det finns många fler frågor att överväga, inklusive juridiska, medicinska, sociala och familjära.

Alla kända spermadonatorer måste testas enligt vanligt protokoll och fullständig screening utförs fortfarande. Spermprover fryses och sätts i karantän i ungefär sex månader på de flesta kliniker. Detta för att garantera att smittsamma sjukdomar kan testas före insemination. När karantänperioden är över kommer både sperma och donator testas på nytt för smittsamma sjukdomar. Kvaliteten på sperma har en nyckelroll i hur framgångsrik processen är.

Välja en känd donator

Nedan och de viktigaste övervägandena när du väljer en känd spermiedonator och resultaten för var och en:

  • Barnet har rätt att bilda ett förhållande med spermiedonatorn, om det lagligen avtalas. Detta kan hjälpa barnet att förstå sin födelseprocess bättre vilket kan vara svårt om det inte har någon kontakt med sin biologiska far.
  • Barnet har lagligt rätt att få veta deras genetiska bakgrund och ursprung och om det är inblandat kan spermiedonatorn dela denna information med sig själva. Detta kan hjälpa barnet att komma överens med sin alternativa födelse lättare.
  • Att använda en känd spermiedonator innebär att du kan involvera en annan nyckelperson i barnets liv förutom dig själv och din partner. Att ha en tredje förebild i barnets liv och välja person på grund av deras personliga egenskaper innebär att du kan injicera ytterligare positivitet i ditt barns uppväxt.
  • Att känna till deras spermiedonator kan hjälpa ett barn att undvika psykologiska svårigheter relaterade till deras genetiska bakgrund senare i livet.

Att välja en känd spermiedonator är ett alternativ som många väljer eftersom de vill ha en tydlig förståelse för den person som får sitt barn. Det kan fungera om du har nära familjemedlemmar som vill hjälpa till och det kan också fungera om du använder ett av de onlineforum som utvecklats för att hjälpa dig att hitta en känd spermiedonator. Det är en helt annan upplevelse än att använda en anonym donation och du bör alltid överväga alla alternativ.

Trackback från communities:

[php_everywhere] [php_everywhere]

Shopping cart

close