Hälsokontroller för spermiedonatorer

Att välja att bli spermadonator för att hjälpa en ensamstående kvinna, ett par som kämpar för att bli gravid eller ett par av samma kön som behöver någon som hjälper dem att bli en familj är en extremt osjälvisk handling, särskilt om du väljer att göra detta utan att begära åtkomst till barnet.

Innan du påbörjar din process med donation av spermier är det dock viktigt att du tar dig igenom alla dessa tester som föreslås nedan för att säkerställa att du är i bästa möjliga form. Detta kommer säkert att hjälpa till att påskynda processen för spermadonation och säkerställa att insemineringsprocessen är enkel och viktigast av allt framgångsrik.

Blivande föräldrar som letar efter en spermadonator bör kräva resultat av dessa tester från varje spermadonator som de pratar med, och det kommer att ge dem sinnesfrid när du börjar insemineringsprocessen att veta att deras donator är frisk, fertil och redo att hjälpa till att skapa ett nytt liv.

Förutom juridiska kontroller, redogöra för din egen och din familjs medicinska historia och komma överens om ett avtal med din medförälder eller de föräldrar du donerar till. Följande är de viktigaste testerna som du bör se till att genomföra innan du donerar din sperma.

Test för sexuellt överförbara infektioner.

Även om du är 100% säker på din sexuella hälsa bör du genomföra både ett hiv- och blod- och urintest för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Detta test gör det möjligt för dig att sedan bevisa för de blivande föräldrarna eller spermiebanken att du har god sexuell hälsa och att du absolut inte riskerar att vidarebefordra någon ohälsa varken till den blivande mamman eller till barnet.

Blodtypningstest

Du bör genomföra ett blod- och urintest för blodtypning och andra hälsoindikatorer som urinanalys och leverfunktion. Detta gör det möjligt för dig att göra en djupgående analys av din medicinska hälsa och se till att inga problem glider genom sprickorna, och det kommer att ge de blivande föräldrarna sinnesro före insemination.

Genetisk testning

Det är viktigt att du, och kanske den blivande mamman, gör test för genetiska bäraregenskaper. Detta är viktigare för spermadonatorn att utföra om han antingen är en anonym donator eller en donator som inte kommer att spela en roll i barnets liv. Att låta föräldrarna få information om genetiska bärareegenskaper ger dem möjlighet att förbereda sig för eventuella hälsoproblem i framtiden utan att behöva spåra sin donator eller navigera i svåra medicinska tester. Dessa tester bör utföras för: cystisk fibros, sicklecellsjukdom, talassemi och andra blodsjukdomar.

Spermaantal

Testning av spermier innefattar mätning av spermiekoncentrationen i en mans utlösning och mätning av denna volym mot vad typiska siffror anger som ”normalt” – vilket för närvarande är över 15 miljoner spermier per milliliter. Det är möjligt att genomföra dessa tester hemma med ditt eget kit, eller att göra det för dig av en läkare.

Rörlighet

Motilitetstest innebär att testa hur aktiv din sperma är. Både rörlighet och spermier bör testas eftersom det ena resultatet kan påverka det andra. Till exempel kan ett lågt antal spermier men en mycket hög rörelsefrekvens betyda en övergripande bra fertilitetsgrad, vilket ett högt antal spermier men en låg rörlighet kan också betyda detsamma. Det är när ett lågt antal spermier och en låg rörlighet uppträder som fertilitet kan ifrågasättas.

Trackback från communities:

[php_everywhere] [php_everywhere]

Shopping cart

close